top of page

Autonoms, empresa i directius

  La meva experiència en l'àmbit empresarial i gestió d'equips  com la meva formació amb el procés Oxigeme, que es funda menta en la teoría General de Sistemes (TGS) de Von Bertalanffy,  la Teoria del Caos (TC) del Dr. Ilya Prigogine, premi Nobel de Química per les seves  estructures dissipatives i la teoria dels fractals de Mandelbrot em permet de comprendre i acompanyar les necessitats dels empresaris o autònoms a l'hora d'aportar una visió amplia dels ressorts generadors de conflictes i dis-funcionalitats que es manifesten en una empresa u organització. 

     La integració d'aquestes teories ens permet conèixer el funcionament de tots els sistemes des de l'individuo, un equip o una empresa, ja que aquestes lleis regeixen qualsevol sistema viu i obert, on l'ordre dels mateixos se sustenta en el mateix caos que emergeix en forma de crisis en un intent de generar un nou ordre, en un procés de contínua autoorganització per perpetuar-se com sistema.  S´ha de ser conscients que un canvi a una part del sistema tindrà repercussió a les altres parts.

  Les empreses estan composta per diversos sistemes inter-relacionats i que tenen un objectiu comú. Moltes vegades aquest objectiu no està ben definit, s'ha de canviar o no estan ben integrat en l'equip professional, trobant-se encaixades en un bucle negatiu que no permet avançar i finalment abocades a una crisi amb els costos de recursos que representa.

     Podem veure aquesta crisi, com una oportunitat en la ruptura de l'ordre establert dis-funcional i/o deficitari, per això  s'ha de ser capaç de reconèixer els fractals o patrons negatius implantats a l'empresa que es resisteixen a aquests canvis i fer-los enfront de la manera més adequada per facilitar la transformació cap a un creixement i evolució més fluida i còmode. 

      Els autònoms, directius d'equips organitzacionals o emprenedors, moltes vegades és troben amb una excel·lent formació tècnica però una manca de lideratge natural, creant situacions conflictives, falta de cohesió i/o de direcció  estressants, afectant la salut i el benestar dels responsables d'equips. Per això és primordial reconèixer els patrons negatius que ens impedeixen connectar amb les pròpies capacitats i habilitats de lideratge latents en cada persona i tenir en compte les qualitats i valors individuals per desenvolupar-nos en un estil de lideratge personal . Creant el benestar psico-emocional personal i l'ambient corporatiu adient per una gestió optima, saludable i constructiva de l'equip de persones que formen l'organització.

       Per un altre costat,  la OMS (Organisme Mundial de la Salut), va declarar l'estrès laboral com una pandèmia mundial i que afecta ja al 28% dels treballadors europeus.  Davant aquestes notícies s'ha d'oferir els recursos necessaris per desenvolupar en l'àmbit personal i organitzacional, l'habilitat de gestió de les emocions i l'estrès dels treballadors i comandaments per evitar el típic  Bournout o "estar cremat" als llocs de treball, generant un ambient positiu i no tòxic que retorni en forma de benestar  psicològic als individus i un Mindful leadership en comandaments intermedis o alts que directament aportarà a l'organització  un augment d'actius i recursos intangibles,  indispensable pel bon funcionament de l'empresa.


Per tant:
- Acompanyem i donem eines a autònoms i direcció d'equips a fer front als conflictes o tensions inter-personals en l'àmbit corporatiu. 

-  Assessorem petites empreses i organitzacions, que creuen de la necessitat d'una transformació i/o estan immerses en processos de canvi.

-   Ajudem en definir objectius i plans d'estratègia pel seu assoliment.

- Fem una cartografia dels fractals negatius establerts a l'empresa tant a nivell estructural com funcional i trencar la seva dinàmica per facilitar la implementació de la nova estratègia empresarial.

- Busquem implicar a tots els agents de l'empresa,  crear sinergies entre  posicionaments i acompanyar a les persones i equips a assolir un objectiu comú .

-    Oferim cursos i tallers de Mindfulness a empreses, organitzacions i autònoms.

- Treballem amb altres equips professionals externs com de comunicació, manegament, assessories jurídiques, fiscals i de  RRHH, per acompanyar integralment tot el procés de transformació.

"Donat un objectiu determinat, trobar camins i mitjans per assolir-los, es requereix de especialistes en sistemes, que considerin solucions possibles i escolleixin les que ofereixin optimització amb màxima eficiència i mínim cost en una xarxa interrelacions termendament complexes" 

                                                                                            Ludwig Von Bertalanffy

haciendo el trabajo en conjunto
bottom of page