top of page
01

El Procés Oxigeme fou creat pel Dr. Manuel Almendro, psicòleg clínic, on ha integrat els coneixements i  psicologies interculturals, especialment de la medicina Indígena i el món zen amb les psicologies occidentals, agafant especial rellevància  la teoria del Caos i la de teoria General de Sistemes.

   Es un Procés en psicologies de integració (teòric i pràctic), fet per profesionals, amb l'objectiu de la persona li permeti una apertura realista i efectiva als seus anhels vitals, acceptant l'incertesa vital amb el fi de poder entrar en el coneixement i la transformació que espera més enllà del límit.

  •   La clau del Procés Oxigeme, es treballar amb la consciència per transformar l'estructura base o motlle heretat, compost pels fractals (patrons corporals-emocionals-mentals-energètics) i traumes (ferides del passat) que ens espeny a actuar de forma inconscient i no desitjada. Aquesta estructura actua des del passat fins al present, regint-se per les lleis del Caos, a través del que denominem estructures dissipatives o personatges.

  •        L'objectiu és l'eficàcia terapèutica per tots que hagin entès que curar-se és conèixer-se i que la vida, és un acte de consciencia en que la curació guarda dins del patiment.

02.

  El Crisol, creat e impartit pel Dr. Manuel Almendro, inspirat en el procés Hoffman i en una síntesi de psicoteràpies, respon a un disseny d'integració, producte de més de vint  anys en el món professional de la psicologia clínica i la psicoteràpia. Comporta un procés de canvis efectius en l'evolució individual, una immersió en la cartografia interna per conscienciar-se de les etapes personals de la vida viscuts fins al present, com així mateix de les seves falles o forats per fer possible una transformació, permitent emergir el potencial curatiu i evolutiu personal, aportant-nos una apertura realista i efectiva als anhels vitals de cada Esser.

  El procés del Crisol suposa penetrar en la cadena familiar de patrons negatius de la conducta transmesos de generació en generació. Tomar consciència de la programació negativa que esta lligada al condicionament familiar assumit en l'infantessa i en diferencies familiars impossibles d'evitar, que han omplert el vuit infantil. Per sanejar la cadena de patrons negatius units al llinatge i als cognoms,  netejant-la i no ser ja responsable de la seva  transmissió.

  Per realitzar el Crisol, prèviament s'ha d´haver realitzat la primera etapa de teràpia individual amb membres acreditats per Oxigeme, on em estructurat la cartografia de la cuirassa personal amb els seus personatges, patrons i

traumes, assolint una base per un treball profund de sanejament de les ferides familiars i penetrar en la compassió i el perdó dels nostres pares.

  El Crisol es un treball d'una setmana en sala i la natura amb tres reciclatges posteriors durant l'any següent. 

"Solament qui esta en consonància amb el seu passat, te futur. Qui esta resentit amb el seu passat, esta lligat, per tant no es lliure per el seu futur"

                                                                                   Stephan Hausner

© 2018 Ingo Bäder Von Riegen, . Proudly created by Wix.com

bottom of page